"YOUR REAL ESTATE AGENT" IN PRISHTINA

Apartments, Flats, Accommodation, Houses for rent in Prishtina, Pristina, Kosovo, Kosova

"Your Real Estate Agent" in Prishtina

Cell1: +383 (0) 44 550 111

Cell2: +383 (0) 49 550 111

Viber: +377 44 550 111 

Skype: yrea-prishtina                                                                               

E-mail: [email protected]

Address: Lekë Dukagjini, 6/6, B1/3,

Dardania

10000 Prishtina

Republika e Kosovës